پوستر دیواری کاوالی / Cavalli کد ۳

مشاهده کل محصولات این برند:

پوستر دیواری قابلیت سفارش در ابعاد دلخواه را دارد ( به فرض کل یک دیوار از نشمین ) و بر خلاف کاغذ دیواری که یک طرح را تکرار میکند پوستر دیواری یک طرح واحد را دنبال میکند. پوستر ها از لحاظ نوع کاغذ چاپی متفاوت هستند که موجب تفاوت قیمت در هر متر مربع میشود. شما حتی میتوانید طرح دلخواه خود را در ابعاد دلخواه خود سفارش دهید.

تماس برای خرید